گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

چهره ها/ نوید محمدزاده در نمایی از فیلم سرخ پوست

آخرین خبر/ نوید محمد زاده در توضیح این عکس نوشت:
سرخ پوست
سرگرد نعمتِ جاهد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید


addup.center