گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

چهره ها/ بزرگترین ویژگی فیلم طلا برای «نگار جواهریان»

آخرین خبر/ نگار جواهریان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
بزرگترین ویژگیِ فیلمِ #طلا برایِ من ، کارگردانِ استثنایی ای به نامِ شهبازی ست. بی شک چیزی که در همه ی فیلمش میتوان دنبال کرد نحوه ی کارش با بازیگران است . کارگردان هایی داریم که براساسِ شناختِ قبلی یا از رویِ فیلم هایِ قبلی ات نقشی را به تو می سپارند اما #پرویز_شهبازی یک قدم از تو جلوتر است. هیچ نقشی را به بازیگر واگذار نمیکندو طراحی هاو پیشنهادات اش در رابطه بانقش، خیلی "واضح تر"و "تازه تر" است.
پی نوشت: عکس مربوط به جلسه ی پرسش و پاسخِ فیلمِ طلا.
📸: سیما بشیری عزیزما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید


addup.center