گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

محمدرضا غفاری از «سونامی» می گوید

آخرین خبر/ سونامی داستان یک هیاهو ست، هیاهویی میان حسرت‌ها تا رویایی که برای ساختن یک رقابت شکل گرفته است».
هم اکنون فرش قرمز این فلیم در پردیش ملت در حال برگزاری است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید


addup.center