گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

ساداتیان: کار کردن با معتادان واقعی در «متری شش و نیم» بسیار سخت بود

آخرین خبر/ ساداتیان تهیه کننده متری شیش و نیم: کار در کنار تعداد زیادی کارتن خواب و معتاد واقعی کار بسیار سختی بود. هر وقت خسته میشدند ناگهان محل رو ترک می کردند. هزینه فیلم معادل دو و نیم برابر فیلم معمولی بود.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید


addup.center