گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

در فرش قرمز «سونامی» اثر میلاد صدر عاملی چه اتفاقاتی افتاد؟

آخرین خبر/ امروز ساعت 15 فرش قرمز فیلم سونامی به کارگردانی میلاد صدرعاملی در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید


addup.center