گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

توضیحات میلاد صدرعاملی درباره انتخاب بهرام رادان و مهرداد صدیقیان

آخرین خبر/ توضیحات میلاد صدرعاملی درباره انتخاب بهرام رادان و مهرداد صدیقیان برای نقش های اصلی سونامی: انتخاب های محدودی برای این دو نقش داشتیم چرا که اکثر بازیگران ما اندام و هیکل مناسب این نقش ها را نداشتند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید


addup.center