گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

تعریف «عادل فردوسی پور» از فیلم متری شیش و نیم

آخرین خبر/ گفتگو با عادل فردوسی پور در کاخ جشنواره فیلم فجر/ متری شیش و نیم نسبت به دیگر فیلم هایی که امسال دیدم بهتر بوده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید


addup.center