گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

آخرین خبر | چهره ها/ نویسنده «بانوی عمارت» تندیس جشن حافظ را به چه کسی تقدیم کرد؟

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سینما

آخرین خبر/ احسان جوانمرد با انتشار این عکس نوشت: با افتخار تقدیم کردم به رفقایم در جلسه سه‌شنبه‌های تاریخ. بچه‌های جامعه‌شناسی دانشگاه تهران که اندک سواد تاریخی‌ام را مدیون آنها هستم.و البته مبارک دوستداران سریال بانوی عمارتما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید
آخرین خبر/ احسان جوانمرد با انتشار این عکس نوشت: با افتخار تقدیم کردم به رفقایم در جلسه سه‌شنبه‌های تاریخ. بچه‌های جامعه‌شناسی دانشگاه تهران که اندک سواد تاریخی‌ام را مدیون آنها هستم.
و البته مبارک دوستداران سریال بانوی عمارت


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید