گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

آخرین خبر | چهره ها/ نقش کوتاه و دوستداشتنی کمند امیر سلیمانی

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سینما

آخرین خبر/ کمند امیر سلیمانی با انتشار این عکس نوشت: سزیال دلدار کاری از برادران محمودی عزیز که این شبها از شبکه دو در حال پخشه و من بعد از مدتها یه نقش آروم و درونی رو تجربه کردم. نقشم کوتاهه ولی علاقه م بهش زیاده عکسهای زیبا از نوشین جان جعفریما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید
آخرین خبر/ کمند امیر سلیمانی با انتشار این عکس نوشت:
سزیال دلدار کاری از برادران محمودی عزیز که این شبها از شبکه دو در حال پخشه و من بعد از مدتها یه نقش آروم و درونی رو تجربه کردم. نقشم کوتاهه ولی علاقه م بهش زیاده
عکسهای زیبا از نوشین جان جعفری




ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید