گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

آخرین خبر | چهره ها/ مریم کاویانی بعد از ازدواج سیاسی اش، پست های متفاوت می گذارد!

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سینما

آخرین خبر/ مریم کاویانی با انتشار این عکس نوشت: قابل توجه ✅ #سرمایه_گذاران_داخلی #سرمایه_گذاران_ایرانی #تولیدات_ملی #تولیدات _داخلی #سینمای_ایران #کارخانجات_داخلی #نیروی_کار #معادن_ایران #خیرین_اشتغال_زا #دانشجویان #صنایع_دستی_جایگزین_نفت #کارآفرینانما را در کانال
آخرین خبر/ مریم کاویانی با انتشار این عکس نوشت:
قابل توجه ✅
#سرمایه_گذاران_داخلی
#سرمایه_گذاران_ایرانی
#تولیدات_ملی
#تولیدات _داخلی
#سینمای_ایران
#کارخانجات_داخلی
#نیروی_کار
#معادن_ایران
#خیرین_اشتغال_زا
#دانشجویان
#صنایع_دستى_جایگزین_نفت
#کارآفرینان
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید