گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

آخرین خبر | چهره ها/ ریحانه پارسا از سفری طولانی برگشت

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سینما

آخرین خبر/ ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت: از سفری طولانی برگشتم، بال هایم هنوز زخم است.. از آن شب که از دوست داشتنت گریختم و زمین را برای زیست انتخاب کردم،درد بوسه ای که به رویا دَم آخر زدم هنوز در تمامِ من جاری است؛ از خیالت به خیال خودم گذشتم... دیگر دوستت ندارم و این صادقانه
آخرین خبر/ ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت:
از سفری طولانی برگشتم،
بال هایم هنوز زخم است..
از آن شب که از دوست داشتنت گریختم و زمین را برای زیست انتخاب کردم،درد بوسه ای که به رویا دَم آخر زدم هنوز در تمامِ من جاری است؛
از خیالت به خیال خودم گذشتم...
دیگر دوستت ندارم و این صادقانه ترین دروغی است که می توانم به همه بگویم*

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید