گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

آخرین خبر | چهره ها/ رزیتا غفاری عکس می گذارد تا به یادش باشید!

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سینما

آخرین خبر/ رزیتا غفاری با انتشار این عکس نوشت: می‌توان با این خدا پرواز کرد سفره ی دل را برایش باز کرد می‌توان درباره ی گل حرف زد صاف و ساده، مثل بلبل حرف زد چکه چکه مثل باران راز گفت با دو قطره، صد هزاران راز گفت می‌توان با او صمیمی ‌حرف زد مثل یاران قدیمی‌ حرف زد می‌توان
آخرین خبر/ رزیتا غفاری با انتشار این عکس نوشت:
می‌توان با این خدا پرواز کرد
سفره ی دل را برایش باز کرد

می‌توان درباره ی گل حرف زد
صاف و ساده، مثل بلبل حرف زد

چکه چکه مثل باران راز گفت
با دو قطره، صد هزاران راز گفت

می‌توان با او صمیمی ‌حرف زد
مثل یاران قدیمی‌ حرف زد

می‌توان تصنیفی از پرواز خواند
با الفبای سکوت آواز خواند

می‌توان مثل علفها حرف زد
با زبانی بی الفبا حرف زد

می‌توان درباره ی هر چیز گفت
می‌توان شعری خیال انگیز گفت
#خدا#عشق#زندگی
_خدایا شکرت که هستی❣
_عکس میگزارم یادم باشین😊
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید