گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

آخرین خبر | چهره ها/ خاله شادونه هیچ وقت لبخند را از یاد نمی‌برد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سینما

آخرین خبر/ ملیکا زارعی با انتشار این عکس نوشت: لبخند یادت ؟؟؟؟؟....بمونه .....خداحافظی هم مثل سلام ...همیشه یادت؟؟؟؟بمونه.....دوستام این جمله رو از من ،خوب یادشون هست....وقتی با حس خوب خداحافظی میکنی ...دلت گرم تر، مهربانیت بیشترروزگارت آبادتر، خودت راضی تر.....مگه نه؟🤗ما را در کانال «آخرین خبر»
آخرین خبر/ ملیکا زارعی با انتشار این عکس نوشت: لبخند یادت ؟؟؟؟؟....بمونه .....
خداحافظی هم مثل سلام ...همیشه یادت؟؟؟؟بمونه.....دوستام این جمله رو از من ،خوب یادشون هست....
وقتی با حس خوب خداحافظی میکنی ...دلت گرم تر، مهربانیت بیشتر
روزگارت آبادتر، خودت راضی تر.....مگه نه؟🤗


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید


addup.center