گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

آخرین خبر | چهره ها/ افسانه بایگان و حس جوانی اش

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سینما

آخرین خبر/ افسانه بایگان با انتشار این عکس نوشت: این #زاویه #نگاه ماست که #جهانمان را میسازد.به پشت سر برنگرد به#روشنایی#اعتماد کن #ادامه #راه #روشن میشود ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید
آخرین خبر/ افسانه بایگان با انتشار این عکس نوشت:
این #زاویه #نگاه ماست که #جهانمان را میسازد.به پشت سر برنگرد به#روشنایی#اعتماد کن #ادامه #راه #روشن میشود

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید