گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

آخرین خبر | پوشش لحظه به لحظه جشن حافظ/ پیمان معادی بهترین بازیگر مرد شد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سینما

آخرین خبر/ در بخش بهترین بازیگر مرد دو تندیس اهدا شد. تندیس اول به پیمان معادی برای متری شیش و نیم اهدا شد.منبع: دنیای تصویرما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید
آخرین خبر/ در بخش بهترین بازیگر مرد دو تندیس اهدا شد. تندیس اول به پیمان معادی برای متری شیش و نیم اهدا شد.
منبع: دنیای تصویر
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید