گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

آخرین خبر | پوشش لحظه به لحظه جشن حافظ/ سعید روستایی برای «متری شیش و نیم» بهترین کارگردان شد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سینما

آخرین خبر/ جایزه بهترین کارگردان برای فیلم متری شیش و نیم به سعید روستایی توسط ماهور و سیروس الوند اهدا شد.منبع: دنیای تصویرما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید
آخرین خبر/ جایزه بهترین کارگردان برای فیلم متری شیش و نیم به سعید روستایی توسط ماهور و سیروس الوند اهدا شد.
منبع: دنیای تصویر
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید