گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

آخرین خبر | پوشش لحظه به لحظه جشن حافظ/ تندیس حافظ بهترین فیلمنامه به هومن سیدی رسید

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سینما

آخرین خبر/ تندیس حافظ بهترین فیلمنامه به هومن سیدی برای مغزهای کوچک زنگ زده اهدا شد. این جایزه را بهرام بهرامیان اهدا کرد.منبع: دنیای تصویرما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید
آخرین خبر/ تندیس حافظ بهترین فیلمنامه به هومن سیدی برای مغزهای کوچک زنگ زده اهدا شد. این جایزه را بهرام بهرامیان اهدا کرد.
منبع: دنیای تصویر


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید