گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

ظریف: همواره خواهان گسترش روابط با عربستان بوده ایم


آخرین خبر/ ظریف در مصاحبه با بی بی سی عربی(1):همواره خواهان گسترش روابط با عربستان بوده ایم/ حکام سعودی سالها است که به دنبال کنار زدن ایران از تحولات منطقه هستند اما هرگز به آرزوی خود نخواهند رسید./جهان دیپلماسیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید
آخرین خبر/ ظریف در مصاحبه با بی بی سی عربی(1):همواره خواهان گسترش روابط با عربستان بوده ایم/ حکام سعودی سالها است که به دنبال کنار زدن ایران از تحولات منطقه هستند اما هرگز به آرزوی خود نخواهند رسید./جهان دیپلماسی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید


addup.center