گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

توصیه مهم رهبرانقلاب درباره مرزبندی با دشمنان


آخرین خبر/ رهبرانقلاب در دیدار با اعضای خبرگان رهبری: اگر مرزبندی با دشمن مشخص و روشن بود، تسلط دشمن بر فضای مجازی به این آسانی نخواهد بود.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید
آخرین خبر/ رهبرانقلاب در دیدار با اعضای خبرگان رهبری: اگر مرزبندی با دشمن مشخص و روشن بود، تسلط دشمن بر فضای مجازی به این آسانی نخواهد بود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید


addup.center