گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

تجمع در مقابل سفارت فرانسه


مهر/ جمعی از مردم کشورمان در اعتراض به کشتار اخیر مردم فرانسه امروز پنجشنبه، مقابل سفارت فرانسه تجمع کردند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید
مهر/ جمعی از مردم کشورمان در اعتراض به کشتار اخیر مردم فرانسه امروز پنجشنبه، مقابل سفارت فرانسه تجمع کردند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید


addup.center