گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

اختلاف نظر جدی درباره پرونده فعالان محیط زیستی


آخرین خبر/ محمدرضا عارف در مورد پرونده فعالین بازداشتی محیط زیستی:در این پرونده یک اختلاف نظر جدی وجود دارد؛ یک بخش نهاد امنیتی می‌گوید اینها قطعا جاسوس هستند، بخش دیگر می‌گوید اینها جاسوس نیستند.امیدواریم مساله در دادگاه حل شود و فعالان محیط زیستی آزاد شوند.ما را در کانال «آخرین خبر»
آخرین خبر/ محمدرضا عارف در مورد پرونده فعالین بازداشتی محیط زیستی:در این پرونده یک اختلاف نظر جدی وجود دارد؛ یک بخش نهاد امنیتی می‌گوید اینها قطعا جاسوس هستند، بخش دیگر می‌گوید اینها جاسوس نیستند.امیدواریم مساله در دادگاه حل شود و فعالان محیط زیستی آزاد شوند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید


addup.center