گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

راجر مک‌نامی: شش راه برای نجات اینترنت

تغییر بزرگ بعدی همین الآن است، و آن چیزی نیست که شما فکر می‌کنید: فیس‌بوک، ویندوز جدید است؛ گوگل باید قربانی شود. سرمایه‌گذار حوزه فناوری، راجر مک‌نامی شش راه جسورانه را برای آماده شدن برای نسل بعدی اینترنت ارائه می‌دهد.