گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

لاولو سنبانجو: «هنر مقدس اوری»

هر هنرمند نام و داستانی دارد. داستان لالو سنبانجو از نیجریه آغاز شد، جایی که دور تا دورش با فرهنگ و افسانه یوروبا پر شده بود. او به دانشگاه حقوق در نیویورک کشانده شد و در آخر، داستانش به همکاری در موزیک ویدئوی "لیموناد" بیانسه ختم شد. او آن چه را که هنر مقدس اوری می‌نامد، با شما به اشتراک می‌گذارد. هنری که پوست آدمیان را بوم نقاشی می‌داند وهنرمند و نبوغ‌اش را از طریق ذهن، بدن و روح به یکدیگر ارتباط می‌دهد.