گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پال راکر: مادرم چطور الهام‌بخش من در یادگیری ویولون‌سل شد

«پال راکر» هنرمند میان‌رشته‌ای و عضو TED سبک نواختن ویولون‌سل مخصوص به خودش را ساخته است، او چوب درام را بین تار‌های سازش به لرزه می‌اندازد تا از آن به عنوان درام استفاده کند و نیز با ابزار‌های الکترونیکی همچون پدال ضبط و بازپخش به آزمایش می‌پردازد. «راکر» با ارائه‌ای تلفیقی مابین داستانگویی شخصی و اجرای نمایش، از منبع الهامش برای مخاطبان می‌گوید — و البته که قطعه ماندگار باخ را تکرار نمی‌کند.