گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

یان فیرث: پل‌ها باید زیبا باشند

یان فیرث، مهندس سازه می‌گوید «پل‌ها باید كاربردی، ایمن، پایدار و در عین حال زیبا و دلربا باشند.» در این تور مسحورکننده از پل‌های قدیمی و جدید، فیرث پتانسیل نوآوری و تنوع در این سازه حیاتی را بررسی می‌کند - و این که چگونه نمونه‌های جذاب، قابلیت ارتباط ما را نشان می دهند، خلاقیت ما را بیدار می‌کنند و هویت ما را بروز می‌دهند.