گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

کنت لاکوارا: جستجوی دایناسورها جایگاه ما در کائنات را به من نشان داد

چه اتفاقی می‌افتد وقتی یک دایناسور را کشف می‌کنید؟ دیرینه شناس کنت لاکوارا تجربه خود از کشف دردناتوس را شرح می‌دهد — یک دایناسور گیاهخوار ۷۷ میلیون ساله که هم وزن یک ساختمان دو طبقه و هم اندازه یک هواپیمای بزرگ است — و توضیح می‌دهد که به شکل حیرت آوری نامحتمل است که یک پستاندار کوچک که در ترک‌های دنیای دایناسورها زندگی می‌کند بتواند به چنان موجودات حساسی بدل شود که وجود آنها را درک می‌کنند. در جشن دریافتن تاریخ زمین‌شناسی زمین و اندیشیدن به جایگاه ما در اعماق زمان به او ملحق شوید.