گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ناتاشا هورلی-والکر: چگونه تلسکوپ های رادیویی به ما کهکشان های دیده نشده را نشان می دهند

اختر شناس ناتاشا هورلی-والکر می گوید: دنیای ما عجیب، شکفت انگیز و عظیم است. هنوز یک سفینه فضایی نمی تواند شما را به عمق فضا ببرد— اما یک تلسکوپ رادیویی می تواند. در این سخنرانی تصویری و محسور کننده ،هورلی-والکر نشان می دهد که چگونه او اسرار دنیای را با استفاده از تلسکوپ خاصی که طیف نوری که ما نمی بینیم را آشکار می کند، بررسی می کند.