گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

لوسیان واکوویز: بیایید تا مریخ را به عنوان جایگزین زمین در نظر نگیریم

اختر شناس و همکار ارشد TED لوسیان واکوویز در ماموریت فضایی کپلر ناسا مشغول است و بدنبال مکانهایی در جهان است که امکان حیات وجود دارد. و به همین دلیل نظرات او که از ما می‎خواهد تا در باره مریخ با دقت فکر کنیم شایان توجه است. در این صحبت کوتاه پیشنهاد می‎کند تا نباید به مریخ به عنوان مکانی که بشریت نهایتا بعد از آنکه زمین را تخریب کرد به آن نقل مکان می‎کند فکر کنیم، و باید به اکتشافات سیاره‎ای و حفاظت از زمین به عنوان دو روی یک هدف نگاه کرد. همانطور که می‎گوید « هرقدر که بیشتر به سیاره‎هایی مانند زمین نگاه می‎کنی، بیشتر ارزش سیاره‎مان را درک می‎کنی.»