گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

راجر انتونسن: ریاضیات راز پنهان درک جهان است

رازها و عملکرد درونی جهان را از طریق یکی از خلاقانه‌ترین اشکال هنر — ریاضیات — همراه با راجر انتونسن آشکار کنید، او توضیح می‌دهد که چطور کمی تغییر در دیدگاه می‌تواند الگوها، اعداد و قواعدی را آشکار کند که دروازه‌ای بسوی همدلی و فهم است.