گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

امیلی لوین: چگونه با واقعیت دوست شدم

امیلی لوین با خرد و هوش خود به عنوان یک کمدین/فیلسوف با چالش بزرگش روبه‌رو می‌شود: او مُردن را به یک سرگرمی تبدیل می‌کند. و در این سخنرانی از سفرش حرف می‌زند، سفری برای دوست شدن با واقعیت — و صلح با مرگ. زندگی هدیه‌ای بزرگ است، لوین می‌گوید: «تا جایی که می‌توانید به آن غنا می‌بخشید، و سپس آن را پس می‌دهید.»