گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جوهان راکستورم: سیاست‌های تحولی برای ساخت جهانی شکوفا و پایدار ۵

در گفتاری درباره این که چگونه می‌توانیم آینده‌ای قوی بسازیم بدون تخریب سیاره، متخصص پایداری، جوهان راکستورم مدل زمین ۳ را آغاز کرده است — روشی جدید که اهداف توسعه پایدار سازمان ملل را با مرزهای سیاره‌ای ترکیب می‌کند، که خارج ورای آن، سیستم‌های حیاتی زمین می‌تواند ناپایدار شود. از پنج سیاست تحول بیشتر بیاموزیم که می‌تواند به توسعه جهانی جامع و شکوفا منجر شود در عین اینکه زمین را پایدار و انعطاف‌پذیر نگه می‌دارد.