گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

چیپ کانلی: آموزه‌های متقابل حرفه‌ای نسل هزاره و نسل «بیبی بومر» چیست؟

چیپ کانلی کارافرین می‌گوید برای اولین بار در طول تاریخ ما در ادارات و سازمان‌ها پنج نسل را داریم که به طور همزمان کار می‌کنند. چه اتفاقی خواهد افتاد اگر درباره این که چطور با هم کار کنیم برنامه‌ریزی کنیم؟ در این سخنرانی کاربردی، کانلی نشان می‌دهد که چگونه تنوع سنی شرکتها را قوی‌تر می‌کند و می‌طلبد که نسل‌های مختلف با خردی که از پیر به جوان و از جوان به پیر جریان می‌یابد، برای یکدیگر مربی‌گری کنند.