گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اوزلم سکیک: چرا من با کسانی که نامه‌ی نفرین برایم فرستاده‌اند به صرف قهوه می‌نشینم

از سال ۲۰۰۷ صندوق پست الکترونیکی اوزلم سکیک پر از نامه‌های نفرت‌آمیز بوده است، زمانی که او در پارلمان دانمارک انتخاب شد - تبدیل به یکی از اولین مسلمانان زن در این جایگاه شد. در ابتدا او فقط نامه‌ها را حذف می‌کرد و آن‌ها را به عنوان تعصب شخصی در کار نادیده می‌گرفت، تا یک روز دوستی پیشنهاد غیرمنتظره‌ای به او ارائه داد: برای سردرآوردن از نامه‌های نفرین نویسندگان نامه‌ها را برای صرف قهوه دعوت کند. به واسطه‌ی صدها ملاقات"قهوه گفتگو" بعد از آن، سکیک می‌گوید که چگونه گفتگوی رو در رو می‌تواند یکی از قوی‌ترین نیرو‌ها برای نابود کردن نفرت باشد - و همه ما را به همکاری با افرادی که با آن‌ها اختلاف نظر داریم، به چالش می‌طلبد.