گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

کای-فو لی: هوش مصنوعی چگونه انسانیت‌مان را نجات می‌دهد

هوش مصنوعی دارد جهان ما را به شدت متحول می‌کند، اما یک کار هست که نمی‌تواند انجام دهد: عشق. در گفتاری آینده‌نگر، دانشمند حوزه کامپیوتر، کای-فو لی جزئیات انقلاب آموزش عمیق را ارائه می‌کند که دارد توسط آمریکا و چین رهبری می‌شود — و طرحی را ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد انسان چگونه می‌تواند در عصر هوش مصنوعی با بهره بردن از شفقت و خلاقیت شکوفا شود. لی می‌گوید، "هوش مصنوعی یک نعمت تصادفی است و اینجاست که ما را از کارهای معمولی برهاند و آمده است که به ما یادآوری کند که چه چیز ما را انسان می‌سازد".