گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

دی کی اوسه-آساره: یک مرکز اسقاط در غنا در مورد نوآوری به ما چه می‌آموزد

در آگبوگبلوشی، یک جامعه در آکرا، غنا، مردم در لابلای مرکز قراضه دنبال مواد قابل بازیافت می‌گردند. بدون آموزش رسمی، این معدنکاران زباله‌های شهری غالباً اوراق کردن و دوباره سرهم کردن دستگاه‌های الکترونیکی را به خودشان یاد می‌دهند. طراح و عضو TED دی کی اوسه-آساره با شگفتی می‌گوید: چه می‌شد اگر ما این تکنسین‌های خودآموز را به دانشجویان و جوانان حرفه‌ای در زمینه‌های STEAM وصل می‌کردیم؟ نتیجه: رشد گروه سازندگان که افراد به شکل P۲P باهم کار می‌کنند، آموزش کاربردی، انگیزه یافته از چیزی که می‌خواهند بسازند. بیشتر بیاموزیم که چگونه این فضا‌های کار آفریقایی دارد پایه‌های اقتصاد چرخه‌ای را رهبری می‌برد.