گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

۱۵ کاری که باید در کوف اشتاین کرد

در این ویدیو که برای بیشتر آشنا کردن با شهر کوف اشتاین تهیه شده است ما در آن ۱۵ جایی که باید ببینیم را به نمایش می گذارد که بعضی از آنها عبارتند از : موزه شهر کوف اشتاین، کلیسای سنت ویتس، کلیسای ماریاستین و غار تیشوفر می باشد.