گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

راهنمای شیکاگو _ همه چیزی که شما باید بدانید هنگام بازدید از شیکاگو

شیکاگو بزرگترین شهر ایالت ایلینوی است. این ویدیو راهمای سفر به این شهر به شما می گوید هنگام سفر به این شهر چه کار هایی می توانید انجام دهید.