گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

راهنمای سفر به شهر شیکاگو

در این ویدیو راهنمای سفر به شهر شیکاگو ایالات متحده آمریکا را می بیینیم که در ایالت ایلینوی بزرگترین است. این شهر همواره یکی از قطب های گردشگری و دانشجویی این کشور پهناور بوده است.