گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

فوکوئوکا ۳۶۰ درجه

Umegae Mochi (یک کیک لوبیای قرمز کبابی با یک شکوفه آلو پر شده است) یک میان وعده های محبوب برای گردشگران فوکوئوکا در ژاپن است. بازدیدکنندگان از سراسر جهان از طریق دروازه رومن مغولستان عبور می کنند.