گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

درس پنجم | رقابت در یک استارت آپ برای بازنده است!

شما کاربر گرامی میتوانید با مشاهده ی این ویدیوی جذاب و دیدنی شاهد درس پنجم یعنی رقابت در یک استارت آپ برای بازنده است ؛ باشید!