گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

درس دوم | تیم اجرایی راه اندازی یک استارت آپ

شما کاربر گرامی میتوانید با مشاهده ی این ویدیوی جذاب و دیدنی شاهد درس دوم از چگونگی تیم اجرایی راه اندازی یک استارت آپ باشید!