گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نوشیدنی معجزه که به آرامی کبد را پاک می کند و سلامتی را بهبود می بخشد

دن سیستم سم زدایی داخلی خودش را دارد. کبد، کلیه ها و روده سه عضو مهم بدن هستند که مسئول پاکسازی هستند. کبد، اولین ارگان دفاعی در برابر سموم است و به عنوان فیلتر عمل می کند و از سموم در مواد غذایی برای عبور از جریان خون جلوگیری می کند.