گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

طرزتهیه کتلت مرغ

کتلت گوشت که معرف حضور همه هست. کتلت مرغ هم شباهت زیادی دارد و فقط به جای گوشت قرمز در آن از مرغ ریش ریش یا چرخ شده استفاده میشود. همان طور که میدانید استفاده از انواع گوشت سفید مثل مرغ بیشتر از گوشت قرمز توصیه میشود و سالم تر است