گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

"کاشت پای مصنوعی"برای اولین بار در ایران

کاشت پای مصنوعی به روش ایمپلنت برای نخستین بار در کشور در بیمارستان قائم رشت انجام شد.