گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

چه افرادی با پول فدراسیون فوتبال به مسابقات جام جهانی روسیه رفتند

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در مصاحبه خبری در خصوص کسانی که به پول فدراسیون به روسیه رفتند گفت فیفا مجوز ۱۰۷۰ به عنوان همراه داد که ما ازین تعداد ۷۰ نفر خبرنگار اعزام شدند ...