گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

رزمایش آمریکا و ناتو در مرزهای روسیه

آمریکا و ناتو که در اقدامی تحریک آمیز در نزدیک مرز روسیه رزمایشی بی سابقه را برگزار کردند با واکنش روسیه مواجه شدند. در مقابل روسیه ناوچه های جنگی خود را به آب های مرزی فرستاد و بمب افکن های خود را در نزدیکی این رزمایش به پرواز در آورد.