گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

انفجار انبار مهمات ارتش ترکیه

بامداد امروز انبار مهمات ارتش ترکیه نزدیک مرز ایران منفجر شد که بر اثر این حادثه، ۲۵ نظامی این کشور مجروح و ۷ نفر مفقود شدند.