گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اعتراف به تکه تکه شدن خاشقجی

پس از مدت ها مقامات عربستان سعودی اعتراف کردند جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان تکه تکه شده است.