گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

توضیحات گل‌محمدی درخصوص کناره‌گیری از پدیده

توضیحات یحیی گل‌محمدی در خصوص کناره‌گیری از مربیگری پدیده و صعود پرسپولیس به فینال آسیا