گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آخرین گزارش فوتبال مرحوم بهرام شفیع

روز گذشته بهرام شفیع گزارشگر و مجری برنامه ورزشی صداو سیما بر اثر سکته قلبی در سن ۶۲سالگی ذرگذشت. آخرین گزارش مرحوم بهرام شفیع و دیدار تیم ملی فوتبال ایران و کره شمالی.